Allgemeine Geschäftsbedingungen

Adresse

Sie finden uns in 1A-Lage auf Winterbergs Flaniermeile
Am Waltenberg 16 59955 Winterberg-Stadt

Telefon

Rufen Sie uns gerne an:
Tel. 0049 2981 899 433

Algemene Voorwaarden

 

Onze activiteiten en aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever ons heeft verstrekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid ervan. Wij geven echter potentiele kopers voldoende tijd om de verstrekte informatie te controleren. Fouten en tussentijdse verkoop blijven voorbehouden.

Acceptatie van onze makelaarsdiensten (persoonlijk, per post, email, fax, telefoon, via internet of anderszins), de analyse van door ons verstrekte verwijzingen naar objecten, het ter beschikking stellen van objectbeschrijvingen en adressen, evenals andere diensten van welke aard dan ook, leiden tot het afsluiten van een makelaarsovereenkomst met ons bedrijf. Bezichtigingen van door ons aangeboden objecten mogen alleen plaatsvinden na voorafgaande afspraak met ons.

Onze gegevens, bemiddelingsactiviteiten, beschrijvingen enz. zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde en dienen vertrouwelijk te worden behandeld. Bij een aantoonbare openbaarmaking aan derden zonder onze toestemming is de ontvanger van onze gegevens, respectievelijk bemiddelingswerkzaamheden verplicht de afgesproken provisie te betalen, wanneer deze derde de transactie voltooit, zonder met ons een makelaarsovereenkomst te hebben gesloten; verdere schadeclaims van onze kant blijven voorbehouden.

Wij zijn gerechtigd ook voor de andere overeenkomstsluitende partij provisieplichtig werkzaam te zijn, voor zover er geen sprake is van een belangenconflict.

Het recht op provisie blijft ongewijzigd, wanneer er een andere dan de oorspronkelijk bedoelde transactie tot stand komt (bijvoorbeeld huur in plaats van koop of omgekeerd).

Voor onze makelaarsdiensten berekenen wij u (de koper) na het passeren van de koopakte een bemiddelingsprovisie van 3% tot 5% van de aankoopprijs plus BTW (momenteel 19%). Deze commissie dient u (de koper) aan het bedrijf WINTERBERG IMMOBILIEN, Frank Kuechler, te betalen. Provisie is ook verschuldigd bij afsluiting van een overeenkomst voor een gelijkwaardige transactie die is gerelateerd aan de door de makelaar geleverde makelaarsdiensten. Hetzelfde geldt voor koop via een veiling. De provisie is verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst resp. bij gunning op een veiling. Onze contractpartner dient ons de voorwaarden voor aankoop of gebruik ter hand te stellen. Voor makelaarsdiensten bij een huurobject brengen wij de huurder na ondertekening van de huurovereenkomst een provisie van twee maal de netto kale maandhuur plus BTW (momenteel 19%) in rekening.

Retentierechten en verrekening met een verschuldigde courtage zijn uitgesloten, voor zover de verrekenbare vordering niet wordt betwist of niet wettelijk is vastgesteld.

Wanneer de ontvanger al bekend is met een object dat wij hem hebben genoemd, dient hij ons dit onverwijld, dus uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van onze informatie of beschrijving, schriftelijk (uitsluitend per aangetekend schrijven) mede te delen. Blijft dit achterwege, dan wordt de causaliteit van de makelaarsdiensten onweerlegbaar geacht wanneer de ontvanger vervolgens de koopovereenkomst sluit. De ontvanger van de informatie is dan verplicht als provisie de in de respectievelijke aanbiedingen vermelde bedragen te voldoen. Het bezwaar van ontbrekende causaliteit is uitgesloten.

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van de vennootschap WINTERBERG IMMOBILIEN, Frank Kuechler.

Met het oordeel van 12 september 1999 – 312 O 85/99 “Aansprakelijkheid voor links” heeft het gerechtshof in Hamburg bepaald dat men door het aanbrengen van een link op een website, in voorkomende gevallen mede verantwoordelijk wordt voor de inhoud daarvan. Dit kan, aldus het hof, alleen worden vermeden, indien men zich uitdrukkelijk daarvan distantieert. Op onze pagina’s bevinden zich links naar andere internetpagina’s. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij generlei invloed hebben op de vorm en inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantiëren wij ons nadrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s op onze internetpagina’s en onderschrijven wij deze inhoud niet. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina’s en de gehele inhoud van de gelinkte pagina’s.

Zouden een of meer van de voorgaande bepalingen ongeldig zijn of worden dan zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed worden. De partijen vervangen een ongeldige bepaling door een regeling die het beste recht doet aan de zakelijke belangen van de contractpartners en die overigens niet in tegenspraak is met de overeenkomst.

Over ons:

Wij, het bedrijf WINTERBERG IMMOBILIEN zijn vele jaren de professionele partner wat betreft taxatie en het kopen of verkopen van vakantiewoningen, woonhuizen en beleggingsvastgoed.

Contact:

WINTERBERG IMMOBILIEN
Frank Kuechler,  Geschäftsführer
Am Waltenberg 16
D – 59955 Winterberg/Hochsauerland
Tel. 0049 (0) 2981 – 899 433
Fax 0049 (0) 2981 – 899 330
info@winterberg-ai.de
www.winterberg-ai.de

Click on the button below to load the content of homepagemodul.immowelt.de.
Load content

PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vaG9tZXBhZ2Vtb2R1bC5pbW1vd2VsdC5kZS9yYXRpbmdiYWRnZS9CNUNEQzgzRTE2NDM0NUQ1QTJBQUM5NDk5MzhGOUU3NCIgc3R5bGU9IndpZHRoOiAyMDBweDsgaGVpZ2h0OiAyMDBweDsgYm9yZGVyOm5vbmU7Ij48L2lmcmFtZT4=

Cookie Preference

Please select an option. You can find more information about the consequences of your choice at Help. Aktuelle Immobilienangebote | Aktuelle Immobilienangebote

Select an option to continue

Your selection was saved!

More information

Help

To continue, you must make a cookie selection. Below is an explanation of the different options and their meaning.

  • Accept all cookies:
    All cookies such as tracking and analytics cookies.
  • Accept first-party cookies only:
    Only cookies from this website.
  • Reject all cookies:
    No cookies except for those necessary for technical reasons are set. Borlabs Cookie already set a necessary cookie.

You can change your cookie setting here anytime: Aktuelle Immobilienangebote. Aktuelle Immobilienangebote

Back